Friday, March 5, 2010

ಮಂಗಳೂರು ಹೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಲೇಖನ!


ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಭಾರಿಗೆ ನಾನು ಬರೆದ ಸಂದರ್ಶನ ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆಯ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಪುಟದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.. ನೀವೂ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ... ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರೆಯಿರಿ.. ವಿಳಾಸ ಹೀಗಿದೆ.

1 comment:

ಗುರು-ದೆಸೆ !! said...

'ಅರಕಲಗೂಡುಜಯಕುಮಾರ್' ಅವ್ರೆ..,

ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ... ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತಿರಲಿ..

ನನ್ನ 'ಮನಸಿನಮನೆ'ಗೊಮ್ಮೆ ಬನ್ನಿ:http:/manasinamane.blogspot.com